La Complexul Energetic Turceni negocieri terminate


Semnatarii Contractului Colectiv de Muncă 2009-2012 din cadrul SC Complexul Energetic Turceni SA au ajuns la un acord, în urma unor negocieri de durată şi nu uşoare, având în vedere faptul că atât sindicaliştii din sectorul minier cât şi cei din energie au o mare experienţă în astfel de negocieri. Rezultatul la care s-a ajuns şi care a creeat posibilitatea încheierii unui protocol în ultima zi a luni Ianuarie, pare să mulţumească ambele părţi, adică administraţia CE Turceni  şi USME Jilţ-Turceni. În protocolul încheiat se prevede la punctul unu, că toţi salariaţii care între 01.03.2011-31.12.2013, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă,cu reducerea vârstei standard de pensionare şi pensie anticipată, vor fi trecuţi în regim de aşteptare pentru maxim 24 de luni, cu plata a 75% din salariul de bază şi spor de vechime, iar unitatea suportă dările către stat. Pentru perioada 01.03.2013-31.12.2013, administraţia şi sindicatele reprezentative vor face toate demersurile necesare legale, pentru acordarea unui venit care să completeze până la limita indemnizaţiei plătite pe perioada de aşteptare, aşa cum este prevăzut şi în protocolul încheiat între Ministrul Economiei Comerţului şi Mediului şi FNME, în data de 10.01.2011.În cazul în care nu se găsesc soluţii se va renegocia această prevedere. Salariaţii care solicită prin cerere plăţi compensatorii, chiar şi din cei care se încadrează la regimul de aşteptare vor primi suma de 29.000 lei.

În ceea ce priveşte măsurile de reducere a cheltuielilor cu munca vie, s-a ajuns la un acord prin care salariaţii Direcţiei Miniere nu vor mai beneficia de cota de energie electrică, urmând să se suplimenteze cota de alocaţie cărbune cu o valoare de până la echivalentul energiei electrice aferente unui an calendaristic, 300kw/lună înmulţit cu 12.

Salariaţii Direcţiei Energie, sediul Complex Energetic şi DTS, nu vor mai beneficia de cota de cărbune şi păstrează cota de energie electrică în echivalent valoric de 300Kw/lună.

Salariaţii Direcţiei Miniere pot opta pentru alocaţia de cărbune astfel.

-primesc 10 tone de cărbune natură

-diferenţă în echivalent valoric

Pentru reducerea cheltuielilor cu munca vie, s-a stabilit şi:

-încetarea primirii alimentului suplimentar cu data de 01.03.2011

-diminuarea indemnizaţiei de deplasare de la nivelul actual la 100 lei.

-cota suportată de administraţie pentru acordarea biletelor de odihnă şi tratament se diminuează de la 70% la 60%.

- Reducerea cheltuielilor cu ajutoarele materiale acordate salariaţilor.

- reducerea cheltuielilor cu echipamentul individual de protecţie

-reducerea cu 11% a sumei acordate cluburilor sportive.

Protocolul încheiat între USME Jilt – Turceni şi Administraţia SC Complexul Energetic Turceni, privind reducerea numărului de salariaţi şi reducerea cheltuielilor cu munca vie, are valabilitate numai pentru anul 2011.

Vizualizari :4621

Popularity: 8% [?]

Lasa parerea ta