RAR şi ARR şi-au tras amantă costisitoare


Emisă în luna Septembrie, OG 26/2011, stabileşte termeni  şi  condiţii  în care atribuţiile de control ale Registrului  Auto Român  ( RAR) , Autoritatea Rutieră Română (ARR) şi Companiei  Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România ( CNADNR) vor fi preluate de noua  structură  înfiinţată în cadrul Ministerului Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Control  în Traficul Rutier (ISCTR).  Ordonanţa stabileşte faptul că bugetul statului roman nu va fi afectat în niciun fel prin apariţia acestei  structuri  de control, deoarece cheltuielile pentru înfinţare vor fi suportate de către RAR şi ARR. Aceste două structuri, vor ceda în baza unui protocol,o sumă echivalentă cu media procentelor alocate  lor pentru acţiuni de control în ultimii doi ani, raportate la cuantumul total al tarifelor încasate, plus alte procente.  RAR  va  ceda lunar un procent de  20% din cuantumul tarifelor încasate pentru servicii specifice prestate în contul  ISCTR  iar ARR  va contribui cu un procent de 60%, tot lunar.

Iată cele două articole ce stabilesc sarcini şi finanţare:

Art. 2
(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat sa asigure inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, privind in principal:
a) conditiile de efectuare a activitatilor de transport rutier, a activitatilor conexe transportului rutier si a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;
b) siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului;
c) starea tehnica a vehiculelor rutiere;
d) masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate;
e) tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
(2) In organizarea si luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent fata de orice organism de siguranta rutiera, administrator de infrastructura rutiera, operator de transport rutier, precum si fata de orice parte ale carei interese ar putea intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Art. 3
I.S.C.T.R. este finantat din venituri proprii, care se constituie astfel:
a) prin virarea de catre Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. (A.R.R.) si Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” (R.A.R.) in contul I.S.C.T.R. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de catre fiecare dintre cele doua structuri pentru activitatea de control in ultimii 2 ani, raportata la cuantumul total al tarifelor incasate, in vederea acoperirii cheltuielilor necesare infiintarii si organizarii I.S.C.T.R. Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileste pe baza de protocol incheiat intre A.R.R. si R.A.R., pe de o parte, si I.S.C.T.R., pe de alta parte. Sursele proprii de finantare nu au impact asupra bugetului de stat si nu implica marirea tarifelor deja existente;
b) prin virarea de catre A.R.R., lunar, a unui procent de 60% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate, respectiv prin virarea, lunar, de catre R.A.R. a unui procent de 20% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate in contul I.S.C.T.R., in vederea functionarii acestuia.

Cu începere de la 1 octombrie , Registru Auto Român a mărit de peste 10 ori taxa anuală de autorizare pentru un service,prin modificarea de calcul a taxelor. Dacă până acum taxa de autorizare anuală  era de 1000 lei, acum pe lângă această taxă se va mai plăti 90 de lei pentru maxim trei activităţi şi 50 lei pentru fiecare activitate suplimentară. Se vor plăti de către service-ul  autorizat  câte 500 de lei pentru fiecare marcă de maşină pe care o reprezintă. Toate aceste taxe se reflectă  în creşterea tarifului pentru reparaţii la maşinile deţinătorilor, care în lipsă de bani vor fi nevoiţi  să caute alte soluţii, atunci când maşina trebuie reparată. Situaţia creată va determina  închiderea  unor  ateliere de reparaţii specializate şi  va  înmulţi  probabil numărul “ atelierelor dintre blocuri” când reparaţiile efectuate de specialişti  de ocazie, la preţuri mai mici, vor determina creşterea  numărului de accidente pe şoselele din ţară. Înfiinţarea  unei  noi  structuri  de control  care preia din atribuţiile altor trei structuri déjà  existente şi care rămân funcţionabile în continuare,  atacă buzunarul cetăţeanului sau al societăţilor de transport.

Cornel  Ciciu

 

Vizualizari :9483

Popularity: 7% [?]

Lasa parerea ta