SC ENIASAN SRL Motru oferă Hrană pentru Viaţă şi Suflet


Atunci când in casele noastre pătrunde semnalul a peste 70 de posturi TV, internetul sau publicitatea video, nu poţi să nu te gândeşti la societatea care ne oferă aceste servicii, de-o calitate excepţională . Nu poţi să nu apreciezi calitatea undei pentru internet oferită şi nici promtitudinea cu care salariaţii societăţi răspund la anumite deranjamente. De aceia, am dorit să scriu despre unul din cele mai productive servicii oferite omului si în acelaşi timp necesare pentru hrana sufletului uman. M-am adresat Administratorului acestei societăti din Motru, Alexandru Enescu, care cu multă amabilitate mi-a înmânat în numai cinci minute un CD cu prezentarea activităţilor SC ENIASAN SRL. Descrierea este atât de profesionistă, încât o redau în întregime.

« Drumul spre normalitate al mass-media în România începe în anul 1990 pentru presa scrisă şi abia în anul 1992 pentru audiovizual, când se înfiinţează Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA – 16 iulie 1992). Prioritatea activităţii CNA a fost organizarea concursului de acordare a licenţelor de emisie pentru staţii locale de radio şi televiziune. Au existat, de asemenea, peste 69 de solicitări pentru televiziunea prin cablu.

Integrarea în structurile europene, cu implicaţii politice şi profesionale notabile, a condus la asigurarea accesului la informaţii utile activităţii CNA în acord cu standardele şi uzanţele europene.

Televiziunea prin cablu (cabluri multiconductoare coaxiale, din fibre optice sau din sticlă – care depăşesc 200 de canale) asigură astăzi pe întreg teritoriul României accesul la texte, date dar mai ale la programele de televiziune preluate de la sateliţi.

În oraşul Motru televiziunea prin cablu începe să funcţioneze din anul 1994, când SC TYAXTON PROD S.R.L., fondată de  Enescu Alexandru, obţine licenţa de transmisie şi retransmisie a programelor de televiziune.

Reţelele de cablu existente în oraşele reşedinţă de judeţ, în oraşele mijlocii sau mici, ca de altfel şi în mediul rural din judeţul Gorj însumează zeci de km. de cablu şi mii de gospodării conectate la sistemul de retransmisie în timp real a programelor de televiziune.

Analizând dezvoltarea în ultimii ani a sistemelor de comunicaţii prin cablu în judeţul Gorj putem trage următoarele concluzii:

S.C. ENIASAN S.R.L. constituie un adevărat pol comunicaţional în bazinul minier al Văii Motrului. O politică inteligentă şi constantă de investiţii bine gândite a făcut din S.C.ENIASAN S.R.L. o firmă de referinţă în comunicaţiile prin cablu din judeţul Gorj şi din zona Olteniei. Comunicarea a devenit un concept universal şi cuprinzător, pentru că „totul comunică”, ea devenind substanţa societăţii.

În acest context al procesului de dezvoltare al comunicaţiilor în anul 2001, în baza Legii audiovizualului şi a licenţei de emisie nr. C2787 din 31 mai 2001, pe harta comunicaţiilor din judeţul Gorj şi-a făcut apariţia S.C. ENIASAN S.R.L., ca fiind singurul post particular de televiziune prin cablu din municipiul Motru. Patronul şi administratorul acestei societăţi este domnul Enescu Alexandru, care de altfel a fost şi asociat unic şi administrator al S.C. TYAXTON PROD S.R.L., societate comercială ce a avut ca obiect principal de activitate retransmiterea de programe de televiziune şi a început să retransmită non stop programe de televiziune la data de 5 martie 1994. În anul 2001 S.C. TYAXTON PROD S.R.L. a cedat către S.C. ENIASAN S.R.L. activitatea de retransmisie a programelor de televiziune, iar în anul 2006 a fuzionat prin absorbţie cu S.C. ENIASAN S.R.L.

Activitatea principală a societăţii o constituie prestările de servicii în comunicaţii, şi anume retransmiterea programelor TV distribuite prin cablu (se retransmit peste 60 de programe de televiziune) şi furnizarea de servicii de internet. Societatea are sediul în municipiul Motru, Bd. Trandafirilor nr. 4A, în judeţul Gorj şi este singura societate care retransmite programe TV şi servicii de internet prin cablu TV şi fibră optică în localităţile de pe Valea Motrului, situate în judeţele Gorj şi Mehedinţi.

Până în prezent societatea a făcut investiţii în următoarele direcţii:

 • Achiziţionarea de echipamente şi elemente moderne specifice activităţii de televiziune prin cablu (CATV)
 • Achiziţionarea de echipamente şi aparatură specifică activităţii de internet (în valoare de peste 450.000 Euro)
 • Achiziţionarea de echipament modern de birotică
 • Staţii CATV HEAD – END
 • Cabluri coaxiale şi fibră optică pentru CATV şi internet
 • Aparate de măsură şi control (măsurătoare de câmp, analizor spectral) în valoare de peste 1.150.000 Euro
 • Achiziţionarea de mijloace de transport în valoare de peste 150.000 Euro

S-au făcut investiţii noi în echipamente în anii 2005, 2006 şi 2007, în valoare de peste 500.000 Euro, iar în anii 2008-2012 investiţiile s-au dublat.

Reţeaua de televiziune a S.C. ENIASAN S.R.L. are o lungime de peste 600 km (numai fibră optică) şi acoperă retransmiterea programelor de televiziune şi furnizarea de internet în peste 140 de localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi.

Experienţa dobândită în cadrul activităţilor de construcţie în domeniul telecomunicaţiilor a contribuit la formarea de personal calificat pentru toate lucrările de instalare CATV şi internet. Societatea a organizat şi organizează cursuri pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului angajat şi a asigurat practica pentru foarte mulţi studenţi de la facultăţile de profil telecomunicaţii şi informatică.

Problemele de exploatare apărute în sistemele CATV şi internet realizate până acum au fost rezolvate prin:

 • Asigurarea unei calităţi profesionale a semnalului recepţionat de abonat;
 • Permanenta aprovizionare cu materiale de rezervă corespunzătoare;
 • Asigurarea unui serviciu operativ de rezolvare a deranjamentelor apărute în reţelele CATV şi internet (rezolvare în 2-4- ore);
 • Asigurarea unui număr corespunzător de tehnicieni;
 • Dotarea tehnică corespunzătoare a echipelor de intervenţie;
 • Operativitatea biroului de relaţii cu publicul;
 • Asigurarea unui permanent schimb de informaţii cu ANRCTI în probleme legate de transmisii precum şi cu alte firme de profil din ţară şi străinătate.

Printre reuşitele firmei S.C. ENIASAN S.R.L. menţionăm:

 • realizarea unui număr mare de abonaţi
 • buna colaborare cu agenţii de publicitate locale şi la nivel naţional
 • respectarea termenelor de conectare la reţeaua CATV şi la internet
 • stimularea încheierii de contracte cu cetăţenii prin oferirea de condiţii avantajoase
 • cel mai mic preţ la abonament CATV raportat la numărul de canale retransmise
 • cel mai mic preţ la abonament pentru internet, raportat la lăţimea de bandă oferită
 • creşterea fiabilităţii reţelei construite, fapt ce a dus la o recepţie foarte bună a semnalului TV şi internet la abonat

S.C. ENIASAN S.R.L. a acordat sprijin material şi financiar pentru înfiinţarea Radioclubului TV Motru 2000, cu sediul în clădirea televiziunii prin cablu. El are indicativul Y07KQE. S.C. ENIASAN intenţionează şi realizarea unui studio local de televiziune, care să transmită în direct informaţii de interes local şi naţional, muzică, animaţie şi emisiuni tematice, care să fie accesibile unui număr cât mai mare de telespectatori de toate vârstele şi profesiile.

Firma S.C. ENIASAN S.R.L. intenţionează realizarea unui ciclu de manifestări cultural artistice şi transmisii în direct de la cele mai importante evenimente sociale, culturale şi politice, pentru satisfacerea tuturor aşteptărilor cetăţenilor din municipiul Motru şi din localităţile conectate la reţeaua CATV.

S.C. ENIASAN S.R.L. a primit de la Societatea Română pentru Certificare (ROCERT) CERTIFICAT prin care se atestă că are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele Standardului SR EN ISO 9001:2008. De asemenea, tot de la ROCERT SC  ENIASAN S.R.L. a primit CERTIFICAT pentru activităţile de telecomunicaţii prin reţele de cablu şi wireless, întrucât are implementat şi menţine un management al mediului în conformitate cu cerinţele Standardului SR EN ISO 14001:2005, precum şi CERTIFICAT pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele Standardului SR OHSAS 18001:2008.

Aşadar S.C. ENIASAN S.R.L., ancorată puternic în realităţile social-economice, politice şi culturale ale zonelor pe care le deserveşte, ca un adevărat pol comunicaţional în multe localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi, a căutat să implementeze în activitatea pe care o desfăşoară respectarea normelor naţionale şi europene precum şi a legislaţiei în vigoare şi să presteze servicii de calitate către abonaţi respectând standardele privind managementul calităţii în întreaga activitate. Acest fapt a determinat clienţii ca nici în această perioadă de criză să nu renunţe la serviciile prestate de către S.C. ENIASAN S.R.L. Unul dintre principalele efecte psihologice ale perioadei de criză este acela că oamenii au devenit mai precauţi în procesul de achiziţie a serviciilor şi tind să ceară opinia celor din jur, mai mult decât până acum, înainte de a cumpăra ceva. Putem spune că S.C. ENIASAN S.R.L. a înregistrat succese în activitatea sa de prestare de servicii întrucât datorită unor servicii de calitate şi a unui management pe măsură numărul clienţilor care au renunţat la serviciile S.C. ENIASAN S.R.L. este foarte mic în comparaţie cu numărul clienţilor noi care au achiziţionat serviciile S.C. ENIASAN S.R.L. Astfel, menţionăm că S.C. ENIASAN S.R.L. este bine plasată pe piaţa locală de TV cablu şi compania tinde să se dezvolte în continuare, însă va trebui să folosească o strategie mai agresivă.

Compania a încercat să se impună pe piaţa locală de servicii TV prin oferte ce includ acces la internet, pe lângă televiziunea prin cablu, un abonament care le permite clienţilor accesul la 70 de canale analogic atât în mediul urban cât şi în cel rural şi peste 100 de canale în sistem digital şi pregăteşte şi alte oferte de servicii.

S.C. ENIASAN S.R.L. a făcut investiţii substanţiale în ultimii ani, acestea fiind în pas cu tehnologia de vârf în domeniul comunicaţiilor, iar investiţiile se vor dezvolta şi în continuare pentru a se putea asigura servicii performante şi de calitate tuturor abonaţilor. Precizăm că S.C. ENIASAN S.R.L. este membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Gorj, precum şi al Asociaţiei Profesionale de Comunicaţii prin Cablu încă de la înfiinţare. Cifra de afaceri a acestei societăţi depăşeşte 1.000.000 euro anual.

Rezultatele deosebite obţinute de către S.C. ENIASAN S.R.L. pentru întreaga activitate ce o desfăşoară ca pol comunicaţional foarte important în zona Văii Motrului, se evidenţiază şi prin diplomele, distincţiile şi trofeele obţinute cu ocazia organizării diverselor manifestări în domeniu”.

A consemnat Cornel Ciciu

 

Vizualizari :25678

Popularity: 31% [?]

7 Comments

 1. bibi says:

  nea cornele ti-a facut gratuitate enescu! mai lasa-ne cu minciunile despre hotul de enescu!

  • zg says:

   de ce e hot daca nu cumva sunt bagacios? ca s-a zbatut sa ajunga ce e acum?e cumva parlamentar sau deputat?si nu stiim?sau esti cumva indignat ca nu a venit ca altii cu plasa pe la usa?

 2. klient says:

  dar de ce nu spuneti ca setul de programe care le transmite e “varza”.sunt atatea posturi inutile.NU PROMOVEAZA CULTUTA…dar ce mai conteaza??????

 3. marian says:

  singurul lucru pe care al am de spus e ca netul merge foarte prost an jud mh si mai sigur an capatanesti /acum 8 luni de zile cand amprastiasa romtelecomul pliante al facusa de mergea ff bine acum merge varza asa se procopsesc uni pe spatele narojilor/VA-TI LAUDAT CA ATI BAGAT FIBRA OPTICA PUNE-TIO SI-N FUNCTIUNE

 4. ion says:

  e praf netu pica cand iti este lumea mai draga

 5. Locco says:

  Ciudat nu? 75% din motreni s-au mutat la Telekom. Adevarat, au fost buni.. acum serviciile lor in raport calitate/pret lasa de dorit. Acum un an si ceva am stat aprox. doua saptamani cu net-ul down … cand venea cineva de la mentenanta nu stia decat sa dea un ping to google si sa ridice din umeri.. nasol nu?

 6. cine vreau eu says:

  interesant daca ce ete cel mai interesant este ca sunte in 2016 si aceasta numita firma inca nu furnizeaza nici macar un post de televiziune HD nici macar cele nationale care sunt si gratuite majoritatea asa ca acele toate acele multe investitii sunt fara folos…de internet nu mai comentez pentru ca nu isi are rostul sa intam in polemici

Lasa parerea ta