Parcul National Domogled -Valea Cernei. Management modern


Necesitatea de a proteja natura şi de a menţine pe termen lung resursele naturale necesare vieţii, a impus la nivel european iniţierea şi aplicarea unor măsuri care să conştientizeze pe europeni de pericolul existent. Uniunea Europeană a lansat în anul 1992, Proiectul Natura 2000, prin care s-a creat o reţea de zone naturale protejate, având la bază Directiva Păsări (1979) pe baza căreia au fost stabilite Arii de Protecţie Avifaunistică (SPA) şi Directiva Habitate (1992) care a determinat apariţia Ariilor Speciale de Conservare (SCI), delimitate prin cercetări ştiinţifice.

Respecţi natura respecţi viaţa

BNP – Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei, a initiat şi demarat recent, proiectul „ Managementul conservării biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, ca sit Natura 2000”. Acest proiect va fi implementat în Judeţele Caras-Severin.Mehedinţi şi Gorj, în localită

ţile Băile – Herculane,Mehadia, Topleţ, Cornereva, Padeş, Baia de Aramă, Obârşia Cloşani, Podeni, Balta, Izverna şi Tismana. Pe lângă obiectivul general de îmbunătăţire a conservării biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului Natura 2000 prin elaborarea planului de management, construire centru de vizitare, conştientizarea populaţiei şi creşterea capacităţii instituţionale, mai sunt cuprinse în acest proiect, o serie de obiective specifice care joacă un rol deosebit în protejarea zonei. În acest sens, pentru îmbunătăţirea statutului de conservare al speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară se vor elabora strategii de conservare precum şi un plan integrat de management şi monitorizare.

Directorul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei, Ing. Ion Gaşpar, a prezentat într-o Conferinţă de Presă, la care au fost prezenţi şi factori ai administraţiilor locale din localităţile interesate, cuprinsul obiectivelor din proiect în totalitate şi a ţinut să remarce că” era extrem de necesar acest proiect, întrucât exista riscul de a fi depăşiţi din punct de vedere logistic”.

Managerul proiectului Chivu Gabriela s-a axat în discursul de prezentare al stadiului de implementare, pe faptul că primii paşi, foarte importanţi, au fost realizaţi, urmând ca în cel mai scurt timp să fie demarat acest proiect, cu o valoare totală de 10.305.108 lei.

Valoarea eligibilă este de 8.487.645 lei ( finanţare nerambursabilă din FEDR – 7.638.881- şi buget de stat – 848.764 lei).

Valoarea alta decât cea eligibilă este de 1.817.463 şi reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi altele decât TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni , cu finalitate pe 07.08.2015.

Unicitate in Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei

Dăinuirea fenomenelor geologice – falia Cernei – prin peisajele uimitoare create de forţa terestră, peşteri termale, făgete seculare cu arbori ce depăşesc 1m în diametru şi 45 m înălţime,faună de fluturi cu peste 1500 de specii, sunt unice în Europa. Abrupturile calcaroase pe care se înalţă măreţ Pinul Negru de Banat –Pinus nigra ssp.Banatica taze răsuflarea privitorului iar gospodăriile ce păstrează tradiţiile şi modul de viaţă al străbunilor, constituie o adevărată sursă de istorie

Cornel Ciciu

Vizualizari :15832

Popularity: 5% [?]

Lasa parerea ta