Archive for March, 2015

Flori pe cărarile timpului

Așa s-a numit festivitatea organizată la Școala Primară Dealul Viilor din Comuna Cătunele jud. Gorj, cu ocazia promovării imaginii școlii din cadrul proiectului educațional. Pe lângă elevii din cadrul acestei școli, au mai participat la festivitate și foști elevi, părinți și alti cetățeni ai satului care sprijină activitatea școlară împreună cu Primăria Comunei Cătunele și [...]