Posts Tagged ‘PPetrescu’

Oamenii lui Ionel Mantog sunt pe Cai Mari

Rămaşi orfani după întemniţarea lui Ionel Manţog, fostul PP-DD-ist Mihai Prunariu şi actualul PP- DD-ist Ilie Petrescu, nu s-au pierdut în ceaţă aşa cum ar fi fost normal, ci şi-au găsit cuplajul ca să nu zic concubinajul, pentru a o scoate la liman. M. Prunariu, după o scurtă rătăcire prin hăţişul fotbalului comunal, creat tot [...]