Posts Tagged ‘salariaţi’

Politicienii din România stăpânesc Struţologia

Odată ce a fost creat cadrul, prin care s-a putut pătrunde cu mâini, picioare şi apoi cu toată familia în averea statului, politicienii din partea asta a României au devenit peste noapte din salariaţi la stat , multimilionari în euro, rămânând tot salariati dar cu statut de politicieni.Prin trecerea anilor au depistat, că se poate [...]